U kázky ze všech knih najdete na našem youtube kanále: Stránky věnované dílu Paula Bruntona
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Denně 8-20 hod
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
01.04.2023
Nové vydání knihy TAJNOSTI EGYPTSKÉ
Je to téměř deset let od vydání Knihy TAJNOSTI EGYPTSKÉ nakladatelstvím IRIS RR. Přípravy nového vydání probíhaly dva roky, kniha byla odložena z důvo... číst celé
27.09.2021
Nová audiokniha v přípravě.
Již na začátku roku jsme zvažovali vydání audioknihy, ale teprve když jsme obdrželi finanční příspěvek do nadačního fondu PB, tak bylo rozhodnuto, že ... číst celé
17.07.2021
Rozšířili jsme nabídku čteček Pocketbook v naší nabídce
Díky narůstajícímu zájmu o e-knihy a Elektronické čtečky, jsme rozšílili nabídku  švýcarského výrobce PocketBook, se kterým máme již letité zkušenosti... číst celé
Zobrazit všechny novinky
  1. Úvod
  2. O mystických záblescích
O mystických záblescích

Mnozí z těch, kteří jsou na počátku hledání se mohou ptát, zdali existuje nějaký důkaz existence Nadjá, který by mohli získat na své cestě ještě před konečnou realizací. Takovýto důkaz je skutečně možné obdržet. Jedná se o dočasné probuzení do existence a skutečnosti duchovního řádu bytí, které přichází ve formě mystického záblesku. Přináší s sebou velkou radost, krásu a pochopení. Je to krátká zkušenost odhalení sebe sama, přechodný stav mentálního osvícení a citového povznesení. Lze jej přirovnat  k okamžiku bdění v dlouhém údobí spánku. Jeho prostřednictvím se probouzíme ze spánku nevědomosti do trvalé přítomnosti Nadjá. Jakmile se dostaví, zdá se náš běžný stav v porovnání s ním jako ubohý suchopár, všechny ostatní okamžiky všedního života jen potvrzují jeho jedinečnost.

Mystický záblesk je zkušenost odhalení sebe sama. Jedná se o krátké a dočasné rozšíření vědomí, a zároveň jeho koncentraci. Je těžké vyjádřit pocity, které tato překrásná zkušenost přináší. Tyto okamžiky nás pozvedají z animálního jáství a odpoutávají z nižšího lidského jáství. S jejich příchodem přichází i odhalení toho, čím skutečně  jsme. Mají vysokou mravní hodnotu, protože nám pomáhají osvobodit se. Zahrnují nás dobrou vůlí, pokorou, a pozvedají naše ideály, i když jen dočasně. Přinášejí klidnou vnitřní pohodu a jistotu univerzální pravdy. Dostavují se nečekaně, jakoby bezděčně, a jsou nejcennější lidskou zkušeností. Záměrem těchto radostných vzplanutí je povzbuzení k touze po opětném vstupu do ducha.

Záblesk je něčím co se nás zmocní, a ne něco čeho bychom se zmocnili my. Může být výsledkem určité vnímavosti k intuitivním pocitům a idejím. Tento druh duchovního probuzení je vyvolán Milostí stejně jako Osvícení, které se od něj liší tím, že je trvalé. Když nás navštíví, je naše vědomí převráceno naruby a to co jsme považovali za nejpodstatnější se jeví jako méně podstatné. Dobro má najednou nový význam když přichází toto duchovní zrození. Člověk totiž nemůže ve svém životě naleznout nic lepšího než božské Nadjá. Tento transcendentní okamžik se stane rozhodující pro jeho existenci v tělě, a jeho důsledkem bude trvalé zakotvení v jeho vznešené přítomnosti.

Dříve byly zkušenosti záblesků pokládány za zcela náboženské. Dnes již víme, že k nim dochází i mimo okruh náboženství, a že mohou být estetické, psychologické, intelektuální a tvořivé. Nejsou ničím nadpřirozeným nebo nadlidským, ale jsou přirozenou součástí životní zkušenosti člověka. I lidé bez víry mohou získat tuto zkušenost prostřednictvím Přírody, umění, hudby nebo i bez jakéhokoli důvodu. Přesto nejsou o nic méně posvátné než ty, které nám mohou poskytnout náboženské ceremoniály. Tyto záblesky Skutečnosti jsou velice prchavé a vzácné, ale právě proto si je lépe pamatujeme.

Záblesk obvykle přináší duchovní probuzení, které může být předehrou k vážnému nastoupení Hledání. Zážitky tohoto vyššího stavu bytí, se mohou dostavit nejen na počátku naší duchovní cesty, ale také na počátku každého jejího nového cyklu. Na rozdíl od našeho běžného vnímání, nepřichází záblesk prostřednictvím našich smyslů nebo intelektu, ale jedná se o zkušenost patřící do transcendentální oblasti. I když tento vznešený zážitek nejsou někteří schopni rozeznat jako takový, získávají jej prostřednictvím jejich obdivu k přírodě, umění nebo zamilováním. Někteří procházejí touto zkušeností aniž by věděli co se s nimi vlastně děje, protože o ní nikdy nečetli, ani o ní neslyšeli.

Pokud člověk neobdrží žádný záblesk během svého života, obdrží jej určitě na jeho konci, protože tato zkušenost je Bohem stanovenou součástí procesu umírání. Mystický záblesk se může dostavit v jakémkoli věku. Hledající na tyto vzácné okamžiky může čekat celé roky, ale mohou se dostavit i na počátečních stupních cesty. Někteří jej obdrží dříve než dosáhnou desíti let, jiní v období dospívání nebo i mnohem později. Lidé,kteří sledovali Hledání v předchozích životech, obdrží záblesk obvykle několikrát ve svém přítomném životě. Záblesk je určitým zasvěcením a zároveň inspirací, abychom pokračovali v hledání. Tyto transcendentální návštěvy pozvedají hledajícího z všednosti každodenní existence.

Mystické záblesky jsou velice krátké a přesto se v jejich intenzivní existenci skrývají nesmírné síly. Nemohou setrvat déle, protože my se nemůžeme udržet ve stavu bez ega. Záblesky se mohou lišit délkou trvání i úrovní intenzity, a obojí může být u každého člověka rozdílné. Jejich přítomnost se nedá udržet, ale dá se zopakovat. Jsou to okamžiky, které se málokdy objeví v životě dnešního běžného člověka, který vyznává pouze světské hodnoty. Tyto tiché návštěvy, které dočasně oslabují ego, a zmenšují jeho nadvládu mohou být navozeny pokorou v modlitbě, pasivitou k intuici, tichem při meditaci nebo klidem navzdory zlověstným okolnostem. Když je ego dočasně umlčeno, je poskytnuta příležitost Nadjá, aby se nás dotklo nebo skrze nás pracovalo. Pokud chceme přijmout tento blahodárný vliv Nadjá, musíme se osvobodit z nadvlády ega.

Když je člověk schopen zbavit se napjatého uvědomování si sebe, je umožněno Milosti, aby vstoupila a vyvolala záblesk. Pokud si uvědomíme, že původ těchto mystických okamžiků je v našem vyšším jáství, budeme se snažit jít přímo k tomuto já a zajistit si štěstí na celý život tím, že si ho budeme neustále vědomi. Můžeme být povzneseni krásou přírody stejně tak dobře, jako osobním vlivem vznešené duše. Většina záblesků  přichází přirozeně a neočekávaně. Nemůžeme si jej vynutit, protože jeho příchod nezávisí na vlastní vůli člověka. Můžeme pouze vytvořit vhodné a příznivé podmínky pro jeho příchod systematickým prováděním meditace. Je zbytečné jej očekávat, neboť on přichází z bezčasovosti, s níž se svou intuitivní přirozeností dostáváme do harmonie.

Záblesk je uvědoměním si přítomnosti Nadjá, a je podstatný pro završení účelu lidského života. Inspiruje nás, obnovuje naše odevzdání se, posiluje naši vůli a dává nám celistvost. Osvobozuje nás svým pravým vědomím z iluze, která je nevyhnutelná při běžné zkušenosti. Není únikem ze života, ale jeho naplněním. Pokud jej zažijeme tak si uvědomíme, že někde uvnitř nás se nachází posvátná přítomnost, kterou nejsme my sami, vznešená síla, která není naše. Obdržíme radost a laskavost, které odzbrojují negativní stránku našeho charakteru. Přestože tyto okamžiky musí pominout, určité spojení s nimi je vždy možné pomocí uchované vzpomínky. Tyto vznešené chvíle je možno pěstovat, pokud věnujeme pozornost jejich příchodům a neignorujeme jejich nepatrnost.

Okamžiky, které mohou snadno přejít do záblesku, mohou zažít i běžní lidé. Ale nerozpoznají důležitost takovéto situace, a tak jsou tyto příležitosti promarněny. Přicházejí náhle a nepředvídatelně, vynořují se z nevědomosti a zmatku všedního vědomí jako náznaky Skutečnosti. V dnešní době, je tlak materialistické společnosti tak silný, že je téměř nemožné dospět k uvědomění si svého vlastního Nadjá aniž bychom se věnovali cvičení meditace a filozofickým činnostem. Pokud se chceme radovat alespoň z nepatrných záblesků tohoto vyššího vědomí, musíme změnit svůj život v každém směru. K tomu aby nás záblesky provázely po celý život, je třeba vést způsob života, nazývaný Hledání. Intenzivní práce na sobě samém podle návodů filozofie, přináší požehnání v podobě těchto mystických záblesků.

Nevšední dar milosti v podobě záblesku může přijít kdykoli, posvátná přítomnost Nadjá může být pocítěna, i když není vyhledávána, a vznešený Mír Skutečnosti  může navštívit i toho, kdo žádná cvičení neprováděl. Tento neobyčejný zážitek je nám někdy darován a někdy můžeme jeho příchod ovlivnit s pomocí vlastního úsilí. Vždy je to dar milosti Nadjá, která přichází jako výsledek snahy z minulých životů, jako odpověď na pátrání po tvořivém inspirativním zdroji, nebo z jiných nám skrytých důvodů. Jakmile obdržíme tento záblesk vznešenějšího světa, ve kterém bychom mohli žít, budou naše osobní trápení zahnána na útěk. Je třeba ocenit tyto vzácné okamžiky,  při jejich příchodu zanechat všech činností, a s utišenými myšlenkami se jim zcela odevzdat.

Tato transcendentální zkušenost je dnes často považována za nenormální, ale v budoucnu může být považována za zcela přirozenou. Okamžiky duchovního záblesku a vnitřního osvobození mají nesmírnou hodnotu. Ukazují nám čím se můžeme stát, potvrzují skutečnost ideálu a odhalují možnost jeho dosažení. Dávají nám pocit čistého štěstí, kterému se nic nemůže vyrovnat, a tato nesmírně krásná a vznešená zkušenost, stojí za to aby byla hledána. Alespoń na chvíli nám umožňují být si vědomi nekonečna, milovat Boha, a uvědomovat si zároveň, že jsme Bohem milováni. Tato mystická zkušenost je v současnosti mezi běžnými lidmi poměrně vzácná, ale během evolučního vývoje se může stát běžnou.

 

Paul Brunton:,,Jeho „já", sevřené svou nevědomostí a omezeností, je nepatrnou věcičkou ve srovnání s „Já“, které ho pomocí hledání nutí kupředu a vzhůru a kterým se jednoho dne musí stát. Jeho osobní jáství, zvládnuté a očistěné, držené tam, kde má být a klečící pokorně před Nadjá, může už nyní vděčně přijmout záblesk onoho dne, letmé odhalení, které obšťastní mysl a vloží intenzivní mír do srdce. Kdokoli má pocit, že tato slova se na něho nevztahují, kdo však je nicméně schopen uvěřit v jejich pravdivost, pocítí přátelské porozumění Milosti ve chvíli smrti."

 

Podle zápisků Paula Bruntona volně zpracoval Miroslav Culek

                                                                     Najdete nás také zde:    

© paulbrunton.org © paulbrunton.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz