U kázky ze všech knih najdete na našem youtube kanále: Stránky věnované dílu Paula Bruntona
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Denně 8-20 hod
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
01.04.2023
Nové vydání knihy TAJNOSTI EGYPTSKÉ
Je to téměř deset let od vydání Knihy TAJNOSTI EGYPTSKÉ nakladatelstvím IRIS RR. Přípravy nového vydání probíhaly dva roky, kniha byla odložena z důvo... číst celé
27.09.2021
Nová audiokniha v přípravě.
Již na začátku roku jsme zvažovali vydání audioknihy, ale teprve když jsme obdrželi finanční příspěvek do nadačního fondu PB, tak bylo rozhodnuto, že ... číst celé
17.07.2021
Rozšířili jsme nabídku čteček Pocketbook v naší nabídce
Díky narůstajícímu zájmu o e-knihy a Elektronické čtečky, jsme rozšílili nabídku  švýcarského výrobce PocketBook, se kterým máme již letité zkušenosti... číst celé
Zobrazit všechny novinky
  1. Úvod
  2. O potřebě duchovního učitele
O potřebě duchovního učitele

Jistě si nedokážeme představit jakékoli studium či praxi bez odborníka který je sám již zvládnul. Stejně tak tomu je i v umění rozvíjet jemnou a skrytou duši, které zajisté potřebuje mistra. I ti kteří dávají přednost učit se přímo od života, občas potřebují někoho kdo jim vyjasní tyto udílené lekce. Příroda neustále pronáší vznešené pravdy, ale pokud je nejsme schopni přijímat přímo od ní, pak je musíme přijímat od učitele. Moudrost přichází se zkušeností, ale spoustu námahy a utrpení si můžeme ušetřit pokud ji přijmeme od mudrce, který je ochoten ji sdělit. Celou lidskou historii obohacuje přítomnost duchovně probuzených jedinců, kteří pomáhali jako vůdcové nebo učitelé. V dnešním světě plném bezpráví, napětí a nevědomosti, potřebujeme útěchu a podporu od těch, kteří jsou požehnáni vyšší Silou, která jim odhalila svou existenci. Od nich můžeme čerpat jistotu, že svět je stále řízen vyššími zákony.

Hledající naštěstí není ponechán sám aby pátral po pravdě. Tu a tam se objeví osvícení jedinci, kteří přináší své osobní sdělení o existenci vyšší Síly a o potřebě vyššího života. Žádný hledající není tak moudrý, dokonalý a vyrovnaný, aby nepotřeboval konstruktivní kritiku a odbornou radu duchovního vůdce. Nestačí si vytýčit duchovní ideál, bude potřebovat také někoho kdo pomůže odstranit překážky na cestě k tomuto dosažení. Pokud se začne intenzívně věnovat meditaci, nalezne mnoho překážek v sobě i mnoho těžkostí mimo sebe. Může je překonat snadněji, když se odevzdá vedení zkušeného odborného učitele. Každému, kdo chce své vědomí povznést k vědomí Nadjá, nejvíce pomůže vyhledat člověka, který to již dokázal. V jeho přítomnosti získá vnitřní inspiraci, která jej povede stejným směrem. Učitel umožňuje zrychlený vývoj a inspirované obnovení vnitřního života žáka.

Každý kdo se vážně zabývá hledáním Pravdy, dříve či později zatouží poznat někoho kdo by mu byl nejen přítelem, ale především láskyplným a moudrým učitelem. Takový člověk by měl být  kvalifikovaný a osvícený, pravdivý a soucitný. Vždy ochoten pomoci slovem i činem. Dostatečně pokorný a vyrovnaný, aby se mohl stát  naším laskavým a bezpečným vůdcem. Ten nás bude schopen povzbudit a povznést až k božství v našem nitru. Od něj můžeme obdržet vedení, inspiraci i Milost. On nás může odvrátit od ega k Nadjá, posílí odhodlání sledovat cestu, a každé setkání s ním rozdmýchá jiskru touhy po Božství. Pomáhá obdržet vyšší stupeň koncetrace, než bychom dosáhli sami. Pozvedne nás k tomu, abychom si vážili pravdy, a pomůže nám odhalit naše chyby v charakteru i myšlení.

Není nutné abychom žili neustále v přítomnosti mistra, stačí se sním setkat na fyzické úrovni jen jednou, třeba i na pár minut. Pokud mu plně důvěřujeme bude utvořeno vnitřní pouto, díky kterému budeme získávat pomoc a vedení. Kontakt s ním se buduje vlastním postojem, vírou, oddaností a poslušnosti k cestě kterou přijmeme. Pouto přitažlivosti mezi učitelem a žákem je tak silné, že přetrvává z inkarnace do inkarnace. Být pravým žákem znamená, mít víru v mistra, být poslušný jeho příkazům, být oddaný i věrný, a udržovat neustálou vzpomínku na jeho přítomnost i podobu. Projevovaná úcta mistrovi je založena na víře, že Nadjá pracuje jeho prostřednictvím. Žák bude procházet obdobím zkoušek, a to co je latentní v jeho charakteru bude uvolněno. Tak bude mít možnost pročistit charakter od egoismu a animálnosti, dříve než přistoupí k intenzivnímu mystickému výcviku.

Hledající může pomáhat vedení Nadjá, tím že přijme vhodného duchovního učitele, nebo mu může bránit tím, že bude lpět na vedení svého ega. Abychom se vyhnuli pozdějšímu zklamání, musíme se zbavit iluze, že mistr je dokonalý člověk. I přes své dosažení je stále tím kdo lidsky chybuje. Nemůžete ho soudit ani podle vzhledu jeho těla, protože skutečné dosažení je v jeho mysli. Není to fyzické tělo učitele se kterým máme být v kontaktu, ale jeho vnitřní bytí. Ten kdo mluví z inspirace Nadjá, může zaujmout pouze ty, kteří jsou již připraveni, a dostatečně citliví. Najít nesobeckého, zkušeného a odborného vůdce, je pokládáno za mimořádně dobrý osud, a žák by se měl podrobit jeho vedení. Začne-li opravdově sledovat Cestu s Mistrem, nebude moci ji opustit, aniž by byl později přinucen samotným životem se k ní navrátit.

Je to právě Nadjá co nás vede k tomu, abychom hledali jiného člověka, který bude zprostředkovatelem mezi námi a tím co je v nás božské. Jakmile hledající shledá, že jakékoli snahy o sebezdokonalení se pohybují v kruhu a že se jeho ego nezamýšlí vzdát a odevzdat se Nadjá, v tu chvíli je pro něj potřebná zevní pomoc. Realizaci můžeme uskutečnit částečně vlastním úsilím, ale rozhodující je milost Nadjá, která může být projevena i skrze duchovního učitele. Jeho milostí můžeme obdržet i záblesk toho nejvyššího co můžeme dosáhnout. Pokud se hledání Nadjá prostřednictvím mistra stalo neúspěšným, je třeba se obrátit do nitra a navázat kontakt s Bohem prostřednictvím vlastní Duše. Pokud se k ní budeme modlit, meditovat o ní a poslouchat její intuitivní vedení, nebudeme potřebovat žádného lidského zástupce.

Jestliže silně netoužíme po pravdě, můžeme se setkat s tisíci duchovními mistry, ale nepoznáme kým jsou, ani nás jejich přítomnost nepovznese. Ti, kteří hledají učitele si mohou vybrat kohokoli, kdo je jim blízký, inspiruje je, jeho nauka je oslovuje a jsou schopni od něj telepaticky čerpat vnitřní pomoc díky oddanosti, spřízněnosti a vnímavosti. Musí být ale náležitě pokorní aby byli ochotni uznat, že jeho moudrost je mnohem větší než ta jejich. Důležité však také je aby jeho myšlení bylo sourodé s myšlením žáka. Ve skutečnosti ale neexistuje žádný výběr, protože žák jedná podle předurčení. Proto může osudové setkání žáka s touto pokročilou duší vyvolat pocit již dřívější známosti.

Společnost osvícených lidí burcuje ty, kteří dlí v temnotě aby hledali světlo, a urychluje vývoj těch, kteří se již hledáním zabývají. Pokud člověk zapomene na své božské spojení, je mu připomenuto proroky, učiteli a mudrci. Každá osoba kniha nebo umělecké dílo, které nám připomíná naše božštější Já, je pro nás do této míry učitelem. Nauka je vždy nějakým způsobem dostupná, a dokonce i sám Život pomocí různých situací se o to postará. Pokud učitel ve fyzické podobě není dosažitelný, můžeme se setkat s jeho spisy, nebo může vejít do našeho mentálního života během nečinnosti, rozjímání nebo meditace. Ten, kdo ovládl svou mysl, může ovlivnit mysl druhého člověka přímo, na dálku i prostřednictvím spisu.

Každý touží po štěstí, a většinou si ani neuvědomí, že je závislé na pochopení života, které přichází pomocí insightu a ten závisí na správném poučení přijatém od kompetentního učitele. Pouhé ego nás nemůže pozvednout do vyšší dimenze a nebude ochotno přivodit svou vlastní zkázu, ale dovede nás nakonec k bodu, kde si uvědomí, že dále jej může vést pouze nějaká síla mimo něj. Pak můžeme začít usilovat o milost mistra, který nám může být prospěšný tím, že vytyčuje správnou stezku, odhaluje naše omyly, a dodává nám popud a sílu soustředění ke cvičení meditace. Bude nutné opustit některé své názory abychom mohli přijmout nové a pravdivější. Pod vedením mistra nebudeme osvobozeni od dělání chyb, ale bude jich méně a budou rychleji napraveny než bez něj.

Každá upřímná prosba hledajícího zaměřená k bohu, přinese časem přímou pomoc prostřednictvím nějakého člověka. Ten kdo začne silně pociťovat touhu po pravdě, by mněl hledat duchovní vedení, a zdroj, který ho poučí o duchovní pravdě. Spoléhat se pouze na nezávislost a vlastní úsilí není příliš vhodné. Daleko lepší je pracovat pod vedením zkušeného Mistra, který nás vede bezpečně vzhůru, mimo klamné vedlejší cestičky, a takto může bezpečně dospět naše vědomí k tomu, co skutečně představuje nejvyšší Pravdu. Bude nás inspirovat, vést a ukazovat nám svět, tak jak jej vidí Nadjá. Pro každého hledajícího je to pouze jediný člověk na světě, který mu takto může pomoci. Pokud jej nebude moci najít, tak bude jeho hledání něco chybět.

Dokonalý Mistr bývá těžko k nalezení, ale naštěstí je možná i náhrada ve formě inspirovaného spisu, který on napsal. Na úplném začátku hledání pomůže i inspirovaná kniha, která se může stát účinným učitelem, může ho připravit pro přijetí Mistrem, až mu Osud dovolí ho mít. Setkání s inspirovanou knihou nebo osvíceným člověkem otevírá možnost postoupit rychleji z nižšího stanoviska na vyšší, odhaluje pravdy, které by jinak pro nás byly vzdálené a odhaluje naše chyby v myšlení a chování. Skutečný hledající se bude po celý život vytrvale držet spisů osvícených mistrů, protože díla těchto mistrů jsou ze všech nejpravdivější. Vynikající díla filozofů a mystiků všech dob, mohou do našeho života vnést trochu citového, inspirujícího a intelektuálního vedení, možná i povzbudit sílu naší vůle. Během čtení může být vytvořeno mentální spojení s jejich autory, a získána tak pomoc a povzbuzení.

Pokud není možné získat přístup do společnosti mistra, můžeme meditovat na odkaz duchovních vůdců minulosti, kteří zanechali svá poselství. Kvalifikovaní mistři jsou dnes opravdu vzácní, a také je málo hledajících, kteří jsou způsobilí s ním pracovat. Můžeme procestovat mnoho zemí než nalezneme jediného osvícence. Bude zapotřebí určité pokory i bystrosti, abychom se k němu dostali a on nám pomohl svým věděním, zkušeností a moudrostí. Pravý učitel se snaží aby jeho žáci sami dosáhli realizace a nesnaží se je k sobě připoutat. Neusiluje o to aby jej následovali jako člověka, ale aby následovali světlo, které bylo zažehnuto v jejich vlastních srdcích. Jakmile bude vztah mezi ním a žákem dostatečně upevněn, musí žák k cíli pokračovat sám. Tak je každý člověk nakonec svým vlastním učitelem, když ho jeho Duše přivede sama k sobě.

 

Paul Brunton: ,,Jste-li ochotni přijmout dar Milosti, kterou pravý učitel vždy přináší, protože jste byli ochotni mu věnovat svoji víru a oddanost a věnovat ji ne proto, že on by ji nebo cokoli jiného pro sebe chtěl, ale proto, že je čistým průchodem pro sílu našeho vlastního Nadjá, pak můžete očekávat, že vaše minulost bude vymazána tak, jako hříchy budou odpuštěny a bude vytvořena jasnější budoucnost podle toho, jak se ve vás rodí nové síly."

 

Podle zápisků Paula Bruntona volně zpracoval Miroslav Culek

                                                                     Najdete nás také zde:    

© paulbrunton.org © paulbrunton.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz